ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 19 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.24
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.89
  • การบริการ/อัธยาศัย9.05
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.53

รางวัลที่ได้รับ

4 ยอดขาย Lv 4/9
4 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 4/9
5 จำนวนลูกค้า Lv 5/9